મેરા *આધાર#, મેરી પેહચાન
યુઆઈડીએઆઈ વિશે

વિઝન અને મિશન

 
Unique Identification Authority of India

પરિદૃશ્ય

કોઈ પણ સમયે, કોઈ પણ સ્થળે પ્રમાણભૂતતા માટે ભારતના નિવાસીઓને અનોખી ઓળખ અને ડિજિટલ મંચ પૂરા પાડવા

મિશન

 • ભારતના નિવાસીઓને અનોખા ઓળખ નંબર ફાળવીને ભારતના એકીકૃત ભંડોળમાંથી ફાળવણી કરાયેલી સબસિડી, લાભો અને સેવાઓ તથા ખર્ચની કાર્યક્ષમ અને પારદર્શી, લક્ષ્યાંકિત ડિલિવરી અને સુશાસન પૂરા પાડવા.
 • લોકોને આધાર નંબર જારી કરવા નીતિ, પ્રક્રિયા અને પ્રણાલિ કેળવવી, જેઓ તેમની જનસાંખ્યિક વિગતો અને બાયોમેટ્રિક વિગતોને નોંધણીની પ્રક્રિયા દરમિયાન પૂરી પાડીને તેના માટે વિનંતી કરે છે.
 • આધારધારકોને તેમની ડિજિટલ ઓળખની પ્રમાણભૂતતા અને અપડેશન માટે નીતિ, પ્રક્રિયા અને પ્રણાલિ કેળવવી.
 • ટેકનોલોજી માળખાની ઉપલબ્ધતા, કાર્યક્ષમતા અને યોગ્યતા સુનિશ્ચિત કરવી.
 • યુઆઈડીએઆઈના મૂલ્યો અને પરિદૃશ્યને આગળ લઈ જવા લાંબાગાળાની સાતત્યપૂર્ણ સંસ્થા સુનિશ્ચિત કરવી.
 • લોકોની ઓળખની માહિતી અને ઓથેન્ટિકેશન રેકોર્ડ્સની સુરક્ષા અને ગોપનીયતા સુનિશ્ચિત કરવી.
 • તમામ નાગરિકો અને એજન્સીઓ ખરા અર્થમાં આધાર ધારાનું અનુપાલન કરે તે સુનિશ્ચિત કરવું.
 • આધાર ધારાની જોગવાઈના અમલ માટે આધાર ધારાને અનુરૂપ નિયમનો અને નિયમો ઘડવા.

સાર્વત્રિક મૂલ્યો

 • અમે સુશાસન પૂરું પાડવામાં માનીએ છીએ.
 • અમે અખંડતાનો આદર કરીએ છીએ
 • અમે સમ્મિલિત રાષ્ટ્રનિર્માણ પરત્વે કટિબદ્ધ છીએ
 • અમે સહિયારા અભિગમને હાથ ધરીને અમારા ભાગીદારોનું મૂલ્ય જાળવીએ છીએ
 • નિવાસીઓ અને સેવા પૂરી પાડનારાને સેવામાં સર્વોત્તમતા પ્રદાન કરવા અમે કટિબદ્ધ છીએ
 • અમે હંમેશા સતત શીખવા અને ગુણવત્તા સુધારણા પર ધ્યાન આપીશું
 • અમે નવતર સુધારા અમલી બનાવીને અમારા ભાગીદારોને પણ તે માટે મંચ પૂરો પાડીશું
 • અમે પારદર્શી અને મુક્ત સંસ્થામાં માનીએ છીએ