Filters

નોંધણી ભાગીદારો / ઈકોસિસ્ટમ ભાગીદારો

પ્રસ્તુતિકારની શી જવાબદારીઓ છે?keyboard_arrow_down
પ્રસ્તુતિકારની શી જવાબદારીઓ છે?keyboard_arrow_down
રજિસ્ટ્રાર કોણ છે?keyboard_arrow_down
કેવી રીતે રજિસ્ટ્રાર્સ યુઆઈડીએઆઈ પ્રોજેક્ટની શરૂઆત કરી શકે?keyboard_arrow_down
આધાર પ્રોજેક્ટ હેઠળ રજિસ્ટ્રારની કઈ જવાબદારીઓ છે?keyboard_arrow_down
નોંધણી એજન્સી (ઈએ) કોણ છે?keyboard_arrow_down
શું ઈએને નોંધણી કામ માટે પેટા-કોન્ટ્રાક્ટની મંજૂરી છે?keyboard_arrow_down
નોંધણી શરૂ કરતા પહેલાં ઈએ દ્વારા કઈ તૈયારીની પ્રવૃત્તિઓ હાથ ધરવી ફરજિયાત છે?keyboard_arrow_down
keyboard_arrow_up