• 1. AADHAAR CARDS-HINDI
  Member: SHRI KANUMURU RAGHU RAMA KRISHNA RAJU
  Date:  3 Feb 2021
  Document Type: PDF
  Q Type:  UNSTARRED
 • 2. AADHAAR SEWA KENDRA - HINDI
  Member: SHRI GOPAL JEE THAKUR
  Date:  21 Sep 2020
  Document Type: PDF
  Q Type:  Unstarred
 • 3. AADHAAR RULES
  Member: SHRI LAVU SRI KRISHNA DEVARAYALU
  Date:  16 Sep 2020
  Document Type: PDF
  Q Type:  Unstarred
 • 4. AADHAAR RULES - HINDI
  Member: SHRI LAVU SRI KRISHNA DEVARAYALU
  Date:  16 Sep 2020
  Document Type: PDF
  Q Type:  Unstarred
 • 5. ENROLMENT OF TRIBAL POPULATION FOR AADHAAR
  Member: SHRI JAGDAMBIKA PAL
  Date:  16 Sep 2020
  Document Type: PDF
  Q Type:  Unstarred
 • 6. ENROLMENT OF TRIBAL POPULATION FOR AADHAAR - HINDI
  Member: SHRI JAGDAMBIKA PAL
  Date:  16 Sep 2020
  Document Type: PDF
  Q Type:  Unstarred
 • 7. BREACH OF AADHAAR CARD DATA
  Member: KUNWAR DANISH ALI
  Date:  21 Sep 2020
  Document Type: PDF
  Q Type:  Unstarred
 • 8. BREACH OF AADHAAR CARD DATA - HINDI
  Member: KUNWAR DANISH ALI
  Date:  21 Sep 2020
  Document Type: PDF
  Q Type:  Unstarred
 • 9. AADHAAR SEWA KENDRA
  Member: SHRI GOPAL JEE THAKUR
  Date:  21 Sep 2020
  Document Type: PDF
  Q Type:  Unstarred
 • 10. MISUSE OF AADHAAR FOR SALE OF MOBILE SIM CARD
  Member: SHRI VINAYAK RAUT
  Date:  18 Mar 2020
  Document Type: PDF
  Q Type:  UNSTARRED
 • 11. MISUSE OF AADHAAR FOR SALE OF MOBILE SIM CARD - HINDI
  Member: SHRI VINAYAK RAUT
  Date:  18 Mar 2020
  Document Type: PDF
  Q Type:  UNSTARRED
 • 12. MISTAKES IN AADHAAR CARD
  Member: SHRI SANGAM LAL GUPTA, SHRI RAVINDRA KUSHWAHA, SHRI RAVI KISHAN, SHRI CHANDRA PRAKASH JOSHI
  Date:  18 Mar 2020
  Document Type: PDF
  Q Type:  UNSTARRED
 • 13. MISTAKES IN AADHAAR CARD - HINDI
  Member: SHRI SANGAM LAL GUPTA, SHRI RAVINDRA KUSHWAHA, SHRI RAVI KISHAN, SHRI CHANDRA PRAKASH JOSHI
  Date:  18 Mar 2020
  Document Type: PDF
  Q Type:  UNSTARRED
 • 14. AADHAAR CENTRES
  Member: SHRI GOPAL JEE THAKUR
  Date:  11 Mar 2020
  Document Type: PDF
  Q Type:  UNSTARRED
 • 15. AADHAAR CENTRES - HINDI
  Member: SHRI GOPAL JEE THAKUR
  Date:  11 Mar 2020
  Document Type: PDF
  Q Type:  UNSTARRED
 • 16. AADHAAR DATABASE
  Member: SHRI Y. DEVENDRAPPA
  Date:  11 Mar 2020
  Document Type: PDF
  Q Type:  UNSTARRED
 • 17. AADHAAR DATABASE - HINDI
  Member: SHRI Y. DEVENDRAPPA
  Date:  11 Mar 2020
  Document Type: PDF
  Q Type:  UNSTARRED
 • 18. AADHAAR SEVA KENDRAS
  Member: SHRI RAJENDRA AGRAWAL
  Date:  11 Mar 2020
  Document Type: PDF
  Q Type:  UNSTARRED
 • 19. AADHAAR SEVA KENDRAS - HINDI
  Member: SHRI RAJENDRA AGRAWAL
  Date:  11 Mar 2020
  Document Type: PDF
  Q Type:  UNSTARRED
 • 20. MISUSE OF AADHAAR DATA
  Member: SHRI ARVIND DHARMAPURI
  Date:  5 Feb 2020
  Document Type: PDF
  Q Type:  STARRED