• 1. AADHAAR IN HILLY AND REMOTE AREAS
  Member: SHRIMATI BUTTA RENUKA
  Date:  3 Jan 2018
  Document Type: PDF
  Q Type:  Unstarred
 • 2. MEMORANDUM FROM CITIZENS REGARDING AADHAAR
  Member: SHRI KALIKESH N. SINGH DEO
  Date:  3 Jan 2018
  Document Type: PDF
  Q Type:  Unstarred
 • 3. EVALUATION OF ONLINE ACTIVITIES
  Member: SHRI GUTHA SUKENDER REDDY
  Date:  27 Dec 2017
  Document Type: PDF
  Q Type:  Unstarred
 • 4. EVALUATION OF ONLINE ACTIVITIES-1
  Member: SHRI GUTHA SUKENDER REDDY
  Date:  27 Dec 2017
  Document Type: PDF
  Q Type:  Unstarred
 • 5. FAKE AADHAAR CARDS
  Member: SHRI DINESH TRIVEDI,SHRI DIBYENDU ADHIKARI
  Date:  27 Dec 2017
  Document Type: PDF
  Q Type:  Unstarred
 • 6. PRIVACY OF AADHAR DATA
  Member: DR. KULAMANI SAMAL,SHRI JITENDRA CHAUDHURY
  Date:  27 Dec 2017
  Document Type: PDF
  Q Type:  Unstarred
 • 7. ISSUANCE OF AADHAAR CARD
  Member: SHRI Y.S. AVINASH REDDY
  Date:  20 Dec 2017
  Document Type: PDF
  Q Type:  Unstarred
 • 8. UIDAI
  Member: SHRI J.C. DIVAKAR REDDY
  Date:  20 Dec 2017
  Document Type: PDF
  Q Type:  Unstarred
 • 9. AEPS PORTAL
  Member: SHRI DINESH TRIVEDI
  Date:  20 Dec 2017
  Document Type: PDF
  Q Type:  Unstarred
 • 10. INFORMATIVE DATA BREACHES
  Member: SHRI SISIR KUMAR ADHIKARI
  Date:  20 Dec 2017
  Document Type: PDF
  Q Type:  Unstarred
 • 11. MANDATORY AADHAAR LINKAGE
  Member: SHRI NALIN KUMAR KATEEL,SHRI D.K. SURESH,SHRI V. ELUMALAI,SHRI KALIKESH N. SINGH DEO
  Date:  20 Dec 2017
  Document Type: PDF
  Q Type:  Unstarred
 • 12. AUDIT OF AADHAAR ENROLMENT CENTRES
  Member: SHRI MOHITE PATIL VIJAYSINH SHANKARRAO,SHRI P.R. SUNDARAM,SHRI SATAV RAJEEV,DR. J. JAYAVARDHAN,SHRI DHANANJAY MAHADIK,SHRIMATI SUPRIYA SULE,DR. HEENA VIJAYKUMAR GAVIT
  Date:  20 Dec 2017
  Document Type: PDF
  Q Type:  Unstarred
 • 13. LINKAGE OF AADHAAR WITH VOTER ID CARDS
  Member: DR. KAMBHAMPATI HARIBABU
  Date:  9 Aug 2017
  Document Type: PDF
  Q Type:  Unstarred
 • 14. CONSTITUTIONAL STATUS OF AADHAAR
  Member: SHRI HUKUM SINGH
  Date:  9 Aug 2017
  Document Type: PDF
  Q Type:  Unstarred
 • 15. MANDATORY USE OF AADHAAR
  Member: SHRI ANTO ANTONY
  Date:  9 Aug 2017
  Document Type: PDF
  Q Type:  Unstarred
 • 16. CASHLESS TRANSACTION
  Member: "SHRI JOSE K. MANI,SHRI B. VINOD KUMAR"
  Date:  2 Aug 2017
  Document Type: PDF
  Q Type:  Unstarred
 • 17. AGENCIES FOR AADHAAR CARDS
  Member: "SHRI GEORGE BAKER,PROF. RICHARD HAY,SHRI PARBHUBHAI NAGARBHAI VASAVA"
  Date:  2 Aug 2017
  Document Type: PDF
  Q Type:  Unstarred
 • 18. AADHAAR ENROLMENT OF PERSONS WITH DISABILITIES
  Member: "KUMARI SHOBHA KARANDLAJE,SHRI TATHAGATA SATPATHY"
  Date:  2 Aug 2017
  Document Type: PDF
  Q Type:  Starred
 • 19. PROTECTION OF AADHAAR DATA
  Member: "SHRI SUMAN BALKA,SHRI KUNWAR PUSHPENDRA SINGH CHANDEL,SHRI HARISH MEENA,SHRI DIBYENDU ADHIKARI"
  Date:  26 Jul 2017
  Document Type: PDF
  Q Type:  Unstarred
 • 20. PROTECTION OF AADHAAR DATA-1
  Member: "SHRI SUMAN BALKA,SHRI KUNWAR PUSHPENDRA SINGH CHANDEL,SHRI HARISH MEENA,SHRI DIBYENDU ADHIKARI"
  Date:  26 Jul 2017
  Document Type: PDF
  Q Type:  Unstarred