वित्त पुरवठा व अर्थसंकल्प

वित्त पुरवठा व अर्थसंकल्प

युआयडीएआय वित्त पुरवठा विभाग

वित्त विभागाच्या प्रमुखपदी उप महासंचालक (वित्त पुरवठा) असतात, जे युआयडीएआयचे आर्थिक सल्लागार आहेत. एफडी आर्थिक परिणामांशी संबंधित सर्व मुद्यांवर महासंचालकांना व मोहीम संचालकांना सल्ला देतो.

एफडी अर्थसंकल्प निर्मिती, निष्पत्ती अर्थसंकल्प, कामगिरी अर्थसंकल्प, व्यय व रोख व्यवस्थापन व आर्थिक परिणामांचा समावेश असलेल्या प्रस्तावांची छाननी करण्यासाठी जबाबदार असतो.

युआयडीएआय वित्त पुरवठा विभागाची भूमिका

आर्थिक सल्ला/सहकार्य

 • आर्थिक परिणामांचे योग्यप्रकारे मूल्यमापन करता यावे यासाठी धोरण व कार्यक्रम निर्मिती उपक्रमांना सहकार्य;
 • कॅबिनेट/ईएफसी/एसएफसी प्रस्तावांविषयी व सुधारित खर्च अंदाज प्रस्तावांविषयी सल्ला देणे;
 • आर्थिक अधिकार देण्याविषयी सल्ला देणे;
 • सर्व विषयांवर आर्थिक सल्ला देणे ज्यामध्ये गरजेचा स्वीकार (एओएन) व सीएफएची खर्चाच्या दृष्टिकोनातून (ईएएस) मंजूरी यासाठीच्या आर्थिक प्रस्तावांवर सरकारी खर्चाचा/सहकार्याचा समावेश होतो.
 • प्रस्तावांचे नियम व कायदा, संचालनात्मक गरजा व आवश्यक असलेले प्रयत्न या दृष्टिकोनातून मूल्यमापन व मूल्यांकन;
 • निविदा/आरएफपी, कंत्राटांविषयी अंतिम निर्णय घेणे, ज्यामध्ये कंत्राटाच्या आर्थिक बाजूमध्ये सुधारणा करण्याचाही समावेश होतो;
 • विविध समित्यांवर वित्तीय प्रतिनिधींचे नामनिर्देशन व सहभाग (सीएबी, निविदा उघडणे व मूल्यमापन समित्या, व्यावसायिक वाटाघाटी समित्या, इतर समित्या); व
 • अंतर्गत नियंत्रण यंत्रणा खरेदी नियमपुस्तिकेद्वारे विविध खरेदी व कंत्राटांच्या संदर्भात अर्थ मंत्रालयाच्या नियमांना व अटींना ‘पुरेसे महत्व’ दिले जाईल व त्यांचे पालन होईल याची खात्री करेल.

अर्थसंकल्प तयार करणे

 • अर्थसंकल्प तयार करणे व संबंधित काम (अर्थसंकल्पीय अंदाज, सुधारित अंदाज व पुरवणी अनुदान);
 • मुख्यालय व प्रादेशिक कार्यालयांच्या कार्यकारी विभागांमध्ये अर्थसंकल्पाची कामे वितरित करणे;
 • अंतिम गरजा तयार करणे, बचत वेळीच समर्पित करणे व पुन्हा-विनियोग करणे; व
 • युआयडीएआयशी संबंधित प्रकरणांसाठी संसदेच्या वित्तविषयक स्थायी समितीमध्ये काम करणे.

खर्चाचे निरीक्षण

 • मंजूर झालेल्या अनुदानानुसार दर महिन्याला खर्चाच्या प्रगतीचे निरीक्षण व आढावा;
 • व्यय विभागाने अर्थव्यवस्था/खर्च करणे याविषयी दिलेल्या सूचनांचे पालन होईल याची खात्री करणे; व
 • वेतन व लेखा कार्यालयाच्या (पीएओ) कामाचे निरीक्षण करणे.

अंतर्गत लेखा परीक्षण

 • अंतर्गत लेखा योजना तयार करणे (मुख्यालयाचे तिमाही लेखा परीक्षण, मुख्यालयाच्या कार्यकारी विभागांचे वार्षिक कामगिरी लेखा परीक्षण व आरओ/तंत्रज्ञान केंद्राचे वार्षिक लेखा परीक्षण) व त्यासाठी मनुष्यबळ तैनात करणे;
 • अंतर्गत लेखा अहवालास अंतिम स्वरुप देणे व तो संबंधित विभाग/आरओ/तंत्रज्ञान केंद्रांना देणे; व
 • अंतर्गत लेखा निरीक्षणांचे पालन केले जात आहे का याचा पाठपुरावा.

इतर कामे

 • युआयडीएआयच्या संदर्भात कॅग/पीएसी/लेखा परिच्छेद यांच्याशी संबधित प्रकरणे;
 • लेखा महासंचालक, सीई, नवी दिल्ली यांच्या कार्यालयाने जारी केलेल्या लेखा परिच्छेदांविषयी कार्यकारी विभागांचे उत्तर/पालन याविषयी अंतिम निर्णय घेणे
 • कॅग परिच्छेदांवर कृती अहवाल तयार करणे
 • वार्षिक अहवाल, आर्थिक सर्वेक्षण, मासिक पीएमओ अहवालासाठी माहिती देणे; व
 • युआयडीएआयच्या अधिकाऱ्यांच्या विदेशात प्रतिनियुक्तीच्या प्रस्तावांची पडताळणी व सहमती

अर्थसंकल्प व खर्च

युआयडीएआयच्या स्थापनेपासून अर्थसंकल्प व खर्च:

$Excess expenditure met from unspent grant of 2018-19
*Excess expenditure met from unspent grant of 2018-19 & 2019-20 and UIDAI Fund
**Including Rs.110 crore received as supplementary grant
#Excess expenditure met from UIDAI Receipt.
@ Expenditure upto April 2024


संदर्भ

आमच्यावरील जबाबदाऱ्या कार्यक्षमतेने पार पाडण्यासाठी आम्हाला खालील प्रकाशनांकडून मार्गदर्शन मिळाले आहे :

 • सामान्य वित्त नियम, २०१७
 • यूआयडीएआय प्राप्ती मॅन्युअल
 • वित्त मंत्रालय, इलेक्ट्रॉनिक व माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालय, सीव्हीसी, इ. कडून जारी करण्यात आलेल्या इतर सूचना.

संघटना तक्ता

उप महासंचालकांना (वित्त) पुढील चमू मदत करतो:

organizational chart

Summarized Financial position as on 30th April 2024

31- Grants in Aid: General

417.00

150.00

23.26

5.58%

35- Grants for creation of capital assets

110.00

40.00

0.04

0.04%

36- Grants-in-aid salaries

73.00

26.00

8.94

12.25%

Total

600.00

216.00

32.24

5.37%