• ID: 12376
  Location: Delhi, Guwahati, Lucknow, Mumbai, Hyderabad, Chandigarh and Bengaluru
  Closing Date:  15 Jul 2020
 • ID: 12375
  Location: Bengaluru, New Delhi and Manesar
  Closing Date:  12 Aug 2020
 • ID: 12347
  Location: UIDAI HQ New Delhi, RO Delhi, RO Guwahati, RO Lucknow, RO Mumbai, RO Hyderabad, RO Chandigarh and RO Bengaluru
  Closing Date:  22 Jun 2020
 • ID: 12340
  Location: New Delhi and Bengaluru
  Closing Date:  8 Jun 2020