நிறுவன கட்டமைப்பு

இந்திய தனித்துவ அடையாள ஆணையம் புது தில்லியில் தலைமை அலுவலகத்தையும், நாடு முழுவதும் 8 மண்டல அலுவலகங்களையும் கொண்டிருக்கிறது. கர்நாடகத்தின் ஹெப்பல், ஹரியானா மாநிலத்தின் மனேசர் ஆகிய இரண்டு தகவல்கள் மையங்களையும் இந்திய தனித்துவ அடையாள ஆணையம் கொண்டுள்ளது

தலைமையகம் (தலைமையகம்)

இந்திய தனித்துவ அடையாள ஆணையம் அதன் தலைமை இயக்குனர் மற்றும் பணி இயக்குனர் (DG & MD), டாக்டர் அஜயபூஷன் பாண்டே, இ.ஆ.ப (1984)தலைமையில் செயல்பட்டு வருகிறது. தலைமை அலுவலகத்தில் அவருக்கு உதவியாக 7 துணைத் தலைமை இயக்குனர்களும், மத்திய அரசின் இணை செயலாளர்கள் நிலையிலான அதிகாரிகளும் இந்திய தனித்துவ அடையாள ஆணையத்தின் பல்வேறு பிரிவுகளுக்கு தலைமையேற்றுள்ளனர். துணைத்தலைமை

இயக்குனர்களுக்கு ஆதரவாக உதவித் தலைமை

இயக்குனர்கள், துணை இயக்குனர்கள், பிரிவு அலுவலர்கள் மற்றும் உதவி பிரிவு அதிகாரிகள் பணியாற்றுகின்றனர். தலைமை அலுவலகத்தில் 127 அதிகாரிகளும், கணக்காளர்கள், தகவல் தொழில்நுட்ப வல்லுனர்கள் உள்ளிட்ட பணியாளர்களும் பணியாற்றுகின்றனர்.இந்திய தனித்துவ அடையாள ஆணையத்தின் எட்டு மண்டல அலுவலகங்களில் ஒவ்வொன்றும் துணைத் தலைமை இயக்குனர் தலைமையில் செயல்பட்டு வருகின்றன. உதவித் தலைமை இயக்குனர்கள், துணை இயக்குனர்கள், உதவி இயக்குனர்கள், பிரிவு அலுவலர்கள்,உதவி பிரிவு அலுவலர்கள், மூத்த கணக்கு அதிகாரி, கணக்காளர் மற்றும் பிற பணியாளர்களைக் கொண்ட உதவிக் கட்டமைப்பும் செயல்பட்டு வருகிறது

மண்டல அலுவலகங்கள் .